TUYỂN DỤNG
Giới thiệu về KHL Lawyers

Văn phòng Luật sư KHL (“KHL Lawyers”) được thành lập và đăng ký hoạt động theo Giấy Đăng Ký Hoạt động số 01010415/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 20/02/2009.

 

• Giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
• Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng
• Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng
• Tư vấn pháp luật
• Thành lập mới doanh nghiệp:
• Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
• Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
• Chuyển đổi loại hình DN
• Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Doanh nghiệp
• Xây dựng Quy chế quản trị điều hành doanh nghiệp
• Tạm ngừng hoạt động kinh doanh
• Cấp lại, cấp đổi GCNĐK doanh nghiệp; GCNĐK mẫu dấu;
• Phá sản doanh nghiệp
• Dự án UNIS – CAMPUS: Dự án giáo dục hay kinh doanh bất động sản?
Số lượt truy cập: 262798
Bản quyền thuộc về VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KHL
Đang trực tuyến: 8
Thiết kế bởi KHL